INTERRILATOJ EN LA MONDO
 PRI TURISMO

2006 Esperanto-turismo – Vojaĝado de Ĉiela Vojo

 En 2006-a jaro,Hefei Verdstelo Esplora Instituto pri Turismo en Ĉinio (HVEIT) daǔrigas la Esperanto-turisman aranĝon por viziti Tibeton en Ĉinio kunlaborinte kun eǔropa turisma organizo de Esperanto. Kelkajn jarojn ni ofte organizi eǔropajn grupojn gviditajn de esperantistojn vojaĝi al Tibeto,sed ĉiufoja vojaĝo al Tibeto estas per aviadilo de Pekino – Tibeto/Pekino, Xi`an – Tibeto/Xi`an aǔ Xi`an – Tibeto/Chengdu. Kvankam oni povas eksprese atingi Tibeton per aviadilo,tamen en ĉielo ne povas spekti la primitivajn naturajn pejzaĝojn,apartajn rarajn bestojn en la Altebenaĵo de Qinghai—Tibeto kaj ankaǔ ne povas ĝui la plezuron per trajno,tial trajnvojaĝi al Tibeto ĉiam estas nia aspirado,ankaǔ la vojaĝa programo de Esperanto frue planizita de ni.

 Ni senhalte spuras la disvolviĝadon de la konstruanta fervojon inter Qinghai provinco kaj Tibeto aǔtonoma regiono. Sciiĝinte,ke post kiam la fervojo de Qinghai—Tibeto elkonstruiĝis,de la 1-a de julio 2007 oni praktikas la provan veturadon por pasaĝertrajno,januare 2006 dum mia restado en Eǔropo mi kiel la direktoro de HVEIT kaj mia eǔropa partnero jam ellaboris la trajn-vojaĝan planon al Tibeto organizi eǔropan grupon.
 Pri la enir-tibeta permesilo,aranĝo de la vizitado kaj la korpa reago ĉu adaptiĝi al la altebenaĵo por nia grupo ni ne maltrankviliĝas,ĉar ni kelkfoje organizis la Esperantajn grupojn vojaĝi al Tibeto,tial ni havas la sperton kaj rimedon pri la aranĝo de la vizitado en Tibeto. Sed la aĉeto de la trajnbileto estas la plej granda problemo por ni,ĉar ekde la 1-a de julio,kiam oni ekprovas veturigi la pasaĝertrajnon,pro la multege da bezono de la trajnbileto turistoj eĉ ne povas aĉeti la al-tibetan trajnbileton,tiel ke la prezo de la trajnbileto altiĝis double kaj pli en la nigra merkato,kaj tio kaǔzis,ke multaj grupoj ne povas akurate vojaĝis al Tibeto. Je tiu kialo ni anticipis pli ol du monatojn aranĝi la aĉeton de la trajnbiletojn. Estas tre feliĉe,ke dank` al la entuziasma helpo de niaj pekinaj esperantistaj geamikoj,s-ino JIANG kaj s-ro XUE ni akiris la al-tibetajn trajnbiletojn.

 La 22-an okt.,Pekino. Mi direktoro de HVEIT kaj la grupo,kiu fru-alvenis vojaghi tra kelkaj chinaj urboj,gvidita de f-ino Agneszka, vicprezidantino de Internacia Studenta Klubo “Esperantotur” busiris al la Pekino Internacia Flughaveno por renkontighi kun la grupeto,kiu devojaghis de Usono,pacifikaj landoj,Japanio kaj Koreio,gvidita de s-ro Andrzej Grzebowski,prezidanto de Internacia Klubo de Esperantotur.,kaj ni kune vizitis la grandiozan kaj imponan Badaling Grandan Muron, Muzeon pri Granda Muro kaj ghuis la panoraman filmon pri Granda Muro.

 La 23-an okt.,Pekino. Ni ekskuris tra tradiciaj Hutong-ojn (antikvaj loĝkvartaloj),vizitis la pompan Malpermesitan Urbon de Ming- kaj Qing dinastioj, promenis en Tian`an men placo – plej granda placo en la mondo kaj sekve ni vizitis la Ĉielan Altaron. Post la vizitado ni iris al la Ruĝa Ponto bazaro,kiu ŝajne estus fondita speciale por eksterlandanoj kaj paralele,ĉe la ĉirkaǔaj butikoj la grupanoj aĉetis kelkajn trinkaĵojn kaj manĝaĵojn por longtempa trajnveturado al Tibeto.
Antaǔ ol veni al Ĉinio,ĉe kuracejo niaj grupanoj reviziis sin pri la sanstato adaptiĝi al la reago de la alta marnivelo de la altebenaĵo. Ĉiuj,eĉ jam 80-jaraĝa s-ro Feliks povas viziti la altebenaĵon,nur krom ke 68-jaraĝa s-ro Edward ne povas pro sia kora problemo. Vespere,kun la enir-tibeta permesiloj la tuta grupo venis al la trajna stacidomo kaj tie preninte la <Registrilon por Sano>,de la speciala pasejo eniris nian T-27-an numeran trajnon veturi al Tibeto. Kvankam s-ro Edwar ne povas kunvojaĝi al Tibeto pro la kora problemo,tamen kune kun ni trajnveturis ĝis la fama turisma urbo Xi`an kaj post kelktaga vizitado en Xi`an urbo akompanite de la loka esperantisto,li renkontiĝos kun ni ĉe la trajna stacidomo de Xi`an,kiam ni revenis de Tibeto. Je la 21:30 nia trajno moviĝis al la tibeta direkto.
 Nokte nia trajno trapasis urbon Shijiazhuang – ĉefurbo de Hebei provinco kaj urbon Zhengzhou – ĉefurbo de Henan provinco kaj veturas al urbo Xi`an – ĉefurbo de Shaanxi provinco.

 La pasaĝertrajno de Qinghai—Tibeta fervojo estas la plej altklasa kaj luksa el nuntempe laborantaj pasaĝertrajnoj sur aliaj fervojoj en Ĉinio,ja vere. En tia trajno ĉu la hardvaraj instalaĵoj aǔ la softvaraj servoj,ĉu la dispozicio de la instalaĵoj aǔ la esprimo de la servoj,ĉio estas plena de la homeca zorgado,kaj la pasaĝertrajno sur Qinghai—Tibeta fervojo estas vere pli supera ol tiuj sur aliaj fervojoj. En ĉiu vagono kun malmolaj litoj oni instalis kelkajn kurent-ŝtopingojn,kiuj povas liveri elektron al la moveblaj telefoniloj,raziloj,kajera komputiloj kaj aliaj aparatoj de pasaĝeroj; en ĉiu kupeo de vagono kun molaj litoj enmetiĝas ankaǔ po unu tia ŝtopingo kaj po unu televidilo por ĉiu lito dispoziciiĝas; ĉiu vagono kun lito havas du kompletojn da oksigena ekipaĵo:unu por la envagona amaso kaj la alia por po ĉiu uzanto de lito kaj krome oni ankoraǔ preparas la oksigenan botelon por tiu,kiu urĝe bezonas oksigenon; ĉe la fino de ĉiu vagono oni ankoraǔ instalis la mezurilon pri marnivelo,kiu ajntempe povas speguli la altecon de marnivelo; ĉe la komenco de ĉiu vagono estas du necesejoj,kies pordoj estas elastaj flanken-puŝaj kaj kies puriga akvo por fekujoj estas altpremita same kiel tiu en aviadilo; apud necesejoj estas tualetejo,kie estas granda spegulo kaj likva purigaĵo kaj la akvo estas liverata 24-hore,kaj la krano de bojigita akvo estas interne instalita por eviti la ev. brogvundon al pasaĝero,se la trajno skuiĝus; la fenestro de vagono estas pli granda ol tiu de trajno sur aliaj fervojoj kaj ties vitro estas vakua kaj tra fenestro la vidkampo estas tre vasta kaj oni povas komforte rigardi eksteren; en vagono sterniĝas tapiŝo kun la hela koloro de tibeta kulutro; la trajno liveras al pasaĝero altkvalitan manĝaĵon,kiu estas pli bongusta ol en trajno sur aliaj fervojoj; ekde Ge`ermu urbo de Qinghai provinco ĝis Lhasa urbo de Tibeto sur Qinghai—Tibeta fervojo,por protekti la naturan medion kontraǔ polucio,la vagonaro estas tute enfermita kaj la malpuraĵo farita en trajno estas absolute malpermesite forlasita eksteren kaj ankaǔ la fumado por pasaĝero en trajno estas malpermesita. La trajno veturas meznombre 100 km/h. La konduktoroj estas speciale trejnitaj; krom la trejnado de teknika kapableco kaj por bone servi al amaso da eksterlandaj turistoj ili devas esti trejnitaj en fremdaj lingvoj; el ĉiuj fervojoj ilia konstumo estas plej bonkvalita kaj la modo estas plej bela,kio igas ilin aparte vigla kaj eleganta; ili ofte iradas en la respektiva vagono por servi kaj respondi al pasaĝeroj kaj ili laboras afable kaj varme.

 La 24-an okt.,atm. 9:06,nia trajno atingis Xi`an urbon – ĉefurbo de Shaanxi provinco. S-ro ZHAO,esperantisto en Xi`an venis al la kajo de la stacidomo por renkontiĝi kun nia grupano s-ro Edward kaj gvidas lin viziti Xi`an urbon. Kaj nia trajno daǔrigas la veturadon al la okcidenta direkto kaj ptm. 13:56 alvenis al Lanzhou urbo – ĉefurbo de Gansu provinco. En trajno estas klare videbla la Blank-Pagodo templo,kiu alte staras sur la Blank-Pagodo monto je pli ol 1700 metroj super marnivelo. Laǔdire tiu templo estis konstruita de iu fama monaĥo de tibeta lamaismo antaǔ 700 jaroj en Yuan-dinastio. Vespere 19:04,nia trajno trapasis la plej grandan urbon ĉe la supera baseno de Flava rivero,grava loko en la Altebenaĵo de Qinghai—Tibeto,ĉefurbo de Qinghai provinco. Nokte,nia trajno preterveturis la faman vidindejon,la plej grandan salakvan lagon en Ĉinio – Qinghai lago,sed bedaǔrinde,pro la nokta veturado ni ne povas ĝui la belan pejzaĝon ĉirkaǔ la lago. Ni restas veturi al la starta punkto de Qinghai—Tibeta fervojo – Ge`ermu urbo.

 La 25-an okt.,ni transpasis Caidamu basenon de Qinghai provinco kaj matene 06:21 ni atingis la titolitan Oazon de la Altebenaĵo de Qinghai—Tibeto, trafikoŝanĝa stacio de Qinghai—tibetaj fervojo kaj ŝoseo,nove prosperiĝanta industria kaj turisma urbo – Ge`ermu urbo,super la 2780-metra alteco de marnivelo. Ekde Ge`ermu stacio nia trajno vere ekgalopas sur la plej alta zono de marnivelo en la mondo.

 Post unu horo,ni trapasis Yuzhufeng trajnan stacion super la 4160-metra alteco de marnivelo kaj traveturis Kunlun monton – sanktejon de ĉina Taoismo,reĝo de montoj,Firstotrabo de Ĉinio: en trajno oni povas fore vidi la Yuzhu kreston kaj Yuxu kreston super la 6000-metra alteco de marnivelo ĉe la orienta kaj okcidenta flankoj de la montpasejo de Kunlun monto kaj tie ĉiam estas neĝovolvata kaj nebulospiralata kaj somere oni ankoraŭ povas spekti la junian neĝantan spektaklon,kiu estas plej belan pejzaĝon,trapasante la altegan Kunlun monton per Qinghai—tibeta fervojo.

 Ni alvenis al la plej granda senhoma zono en Ĉinio – ŝtatoklasa Xixikeli Protektan Zonon por raraj bestoj. Xixikeli signifas “belan knabinon”. Tie estas profunda,kvieta kaj safira lagoakvo,silente vagis rojo kaj flueto inter dense kreskantaj marĉaj herbejoj,kaj malproksime estas ond-ĉe-onda neĝkovrita monto kaj dura dezerto. Sub la suno orflavo,bluverdo,neĝblanko kaj alterna ombrolumo plenigas al Xixikeli florantan vivecon,kio aspektas belege,kaj kie vere estas la paradizo de la tibet-antilopo, poefago, sovaĝa azeno kaj ĉevalo,birdo k.a. raraj bestoj.

 La trajno alvenis al la unua urbeto ĉe Yangzi rivero (de la longeco de pli ol 6300 km) en Ĉinio – Tuotuohe urbeto super la 4533-metra alteco de marnivelo. Tuotuo rivero kuŝas en la plej supra baseno de Yangzi rivero kaj ties rivervalo estas vasta kaj akvoj torentas; proksime de Tuotuo rivero kreskas verda herbo,brediĝas blankaj antilopoj kaj nigraj poefagoj; super la rivero oni starigas la ŝosean ponton kun armita betono kaj laŭ la ponto estas metita petroldukto ekde Ge`ermu urbo ĝis Lhasa urbo de Tibeto.

 Pro la sufiĉa provizado de oksigeno en la trajno,ni ne sentas la sufokan spiradon kaŭzitan de la alta marnivelo,tamen ni evidente sentas,ke la trajno eksupreniras. Ni venas rigardi la rulantajn ciferojn de la mezurilo pri marnivelo ĉe la vagona fino:  super marnivelo 4600 metrojn…4700 metrojn…4800 metrojn…4900 metrojn…5000 metrojn ĝis 5070 metrojn. Hura,ni atingis la plej altan trajnan stacion super marnivelo en la mondo – stacio de Tanggula montpasejo! En tibeta lingvo Tanggula monto signifas “monton sur altebenaĵo”,kies eksprema montpinto staras super la 7117-metra alteco de marnivelo,kiu por ĉiam estas neĝkovrata,nebulospiralata kaj fulmotondrata,estas plena je kaprica mistero,kiel brokato-kapvestita kaj kirasita brava ĉielulo majeste staras sur neĝmonto,stepo kaj multaj ravinoj,kaj kiu ankoraŭ konservis la glaciaron postlasitan de plejstocenta epoko kaj kiu estas la origino de Nujiang rivero,Lancang rivero kaj Yangzi rivero – kunfluejo de la origino de tiuj tri riveroj.

 La trajno enveturis Tibeton. Ni feliĉe spektis la pitoreskan Namucuo lagon,kiu kuŝas en la stepo de norda Tibeto,estas la dua granda salakva lago en Ĉinio,ankaǔ la plej alta super marnivelo en la mondo. En tibeta lingvo la lago titoliĝas kiel Ĉiela lago, Sankta lago,estas sanktejo de tibeta budhismo,ankaŭ absolute vizitindejo por turistoj. La lazuro kaj pureco de Namucuo lago situanta super tiom alta marnivelo en la altebenaĵo estas neimagebla kaj ĝia beleco estas neeldirebla.

 Ptm. 16:51,ni alvenis al la grava urbo de norda Tibeto,situanta en la centro de Qinghai—Tibeta Altebenaĵo – Naqu. Nia trajno ĉesis ses minutojn ĉi tie kaj kelkaj tibetanoj kaj turistoj el-kaj-entrajniĝas.

 Traveturante,ni sate ĝuis la belan,misteran,primitivan kaj naturan pejzaĝon en la monda firsto.

 Trapasinte la nodan lokon inter la suda kaj norda Tibetoj – Dangxiong urbo,vespere 20:58 ni finfine atingis la finan stacion,vojaĝan cellokon,ĉefurbon de Tibeto – Lhasa urbo. Nia tibeta amiko,kiu kelkjare akceptis kaj aranĝis niajn grupojn de Esperanto en Tibeto,kun sia ŝoforo renkontiĝis kun ni ĉe la elirejo de Lhasa stacidomo,kiu distancas for de urbocentro nur kelkajn kilometrojn.

 La amiko sendis nin ĝis la pure tibetstila hotelo kun tri steloj. Mia eŭropa partnero de Esperanto-turismo,s-ro Andrzej diris al mi,ke ekde la sekvonta fojo nia grupo de Esperanto devas loĝi en tia tibetstila hotelo kun plena tibeta kultura etoso. En hotelo ni kelkaj simple priparolis la morgaǔajn programerojn.
Estas bonege,ke ĉiuj niaj grupanoj ne havas la malkomfortan reakcion de la altebenaĵo.

 La 26-an okt.,Lhasa. Lhasa situas en la centro de tibeta altebenaĵo,ĉe la norda bordo de Lhasa rivero – branĉo de Yaluzangbu rivero,super la 3700-metra alteco de marnivelo,estas la ĉefurbo de Tibeta Aǔtonoma Regiono sub Ĉinio,estas centro de la politiko,ekonomio,kulturo,edukado kaj trafiko en Tibeto,estas fama urbo de historio kaj kulturo en Ĉinio,havas la historion de jam pli ol 1300 jaroj. Tiu urbo havas la areon de 51 kvadrataj kilometroj,pli ol kvarcent mil loĝantojn kaj tie vivas Tibet- nacio,Hui-nacio,Han-nacio k.a. nacioj kaj inter ili Tibet-nacio okupas 87% de la loĝantaro.

 Lhasa,en tibeta lingvo,signifas Sanktan lokon,Budhan lokon,Paradizon kaj havas la titolon de la Sunourbo kaj Sunlumourbo. Lhasa estas la aparta kaj ol la aliaj urboj en Ĉinio kaj ankaŭ ol la aliaj lokoj en Tibeto,kaj la temperamento de tiu antikva urbo vere nur apartenas al la unika “produktado de Lhasa”. Ĉi tie ne ekzistas ŝajna ia konatiĝo,nur ekzistas tute nova ia impresiĝo,la antikveco kaj moderneco,la tradicio kaj novigaĵo,la religio kaj mondo,la turnositelo pri litanio kaj komputero,la hieraǔo, hodiaǔo kaj morgaǔo interkoliziiĝas,kunfluas kaj kunakordiĝas.

 Atm. 9:00,nia amiko s-ro HE kaj lia ŝoforo venis al nia hotelo kaj gvidis nin viziti la simbolon de Tibeto – Budala Palaco. La solena kaj mistera Budala Palaco solide staras ĉe la urbocentro,kontraǔ kiu sidas la plej altklasa ŝtata administracio – tibeta registaro. Budala Palaco estis elkonstruita je la 7-a jarcento p.K.,jam havas pli ol 1300 jarojn,altas je 115.7 metroj,okupas la teran areon de pli ol tricent-sesdek-mil kvadrataj metroj,la konstrua areo de la palaco havas pli ol cent-tridek mil kvadratajn metrojn kaj la ĉefturo hvas 13 etaĝojn. Budala Palaco estas la mondfama,plej alta super marnivelo monde, antikva konstruaĵaro arigita de palaco,kastelo kaj templo.
 Laǔ la preskribo,ĉiu,kiu volas viziti Budala Palacon,devas anticipe peti la permeson por eniri la palacon. Se en la kuranta tago la nombro de vizitantoj atingus la limigon de la permeso,la vizitanto devas atendi la dua-tagan permeson,k.s.. Ĝis funkcias la fervojo inter Qinghai provinco kaj Tibeto oni ankoraǔ ne ellaboris tian preskribon. Estas bone,ke anticipe ni jam aranĝis tion laŭ nia programa tagordo,tial ni facile ricevis la biletojn de Budala Palaco. De la ekstera enirejo ĝis la palaco estas bela ĝardeno kun florantaj floroj kaj densaj arboj. Je la pli proksima rigardo al Budala Palaco,ĝi aspektas pli ĉielskrapa kaj solena. Ĉe la enirejo de la palaco staras sekuristoj kaj iks-kontrolilo,ĉiuj vizitantoj devas esti kontrolitaj de sekureco,tamen antaŭe ne estis tia postulo kaj la cigaredfajrilo de ĉiu fumanto devas esti senkondiĉe konfiskita,kia kontrolado estas pli serioza eĉ ol tia de enaviadiliĝo.

 Budala Palaco estas ankaŭ la loĝejo kaj politika tereno de la pasintaj Dalai Lamaoj. Ene estas palacoj,budhaj haloj,ĉambroj de Tripitako,turoj de animo kaj loĝĉambroj por monaĥoj,kaj konservitaj estas sennombraj murpentraĵoj, skulptaĵoj,regiliaj instrumentoj,klasikaj libroj kaj aliaj trezoraj aĵoj. Ankaŭ Budala Palaco estas enlistigita kiel Monda Kultura Heredaĵo. La Mistera etoso de la Palaco,pia ekzercado de lamaoj,solida preĝado de pilgrimantoj je Budhismo igis la vizitantojn pretervole solenigi sin.

 Paŭzinte kaj tagmanĝinte,je 15:00 ni vizitis ankaǔ Dazhao Templon. Tiu templo estis konstruita antaǔ 1300 jaroj en la Tang-dinastio,kiam Wencheng princino de la tiama imperiestro edziniĝis al la tiama reĝo de Tibeto,estas la plej fruperioda sanktejo de tibeta Budhismo,ankaŭ la reprezentanto de antikvaj konstruaĵoj en Tibeto. Ĝi sinteze esprimas la atingon multflankan de la arkitekturo, pentrarto, skulpturo, inĝenieraj teknikoj,kaj lerte kombinas la stilojn de Han-nacia kaj Tibet-nacia artoj. Dazhao Templo estas la valora materialo de la reala objekto pri la esplorado de tibeta ekonomio,kulturo,historio,religio kaj arto,kio aktive akcelis la amikajn rilatojn kaj la interŝanĝon pri ekonomio kaj kulturo inter Han-nacio kaj Tibet-nacio kaj de iu flanko spegulis la grandan oferadon de tibeta popolo al la riĉigo de kulturo de ĉinaj nacioj.

 Post la vizitado,la grupanoj libere stratumis en Bakuo Kultura kaj Komerca kvartalo. “Bakuo” signifas “turni”. Laǔ la diro de tibeta lamaistoj,centre de Dazhao Templo oni turnas sin laǔ la oblonga strato ĉirkaǔ la templo por esprimi la respektplenon al Ŝakamunio Budao oferita en Dazhao Templo. Bakuo Kultura kaj Komerca kvartalo situas en la prospera kaj tipa tibeteska areo. Ĉi tie oni konservis la perfektan antikvan straton,kiu estas koncentrejo de ekonomio,kulturo,nacia metio kaj tibetaj moroj kaj kutimoj kaj kie estas abunda je diversaj tibeteskaj varoj,estas vivoplena. Ĉi tie lumoplena vespero aldonas al la antikva urbo neordinaran aspekton kaj la pilgrimantoj el malproksimaj lokoj ĉeloke tendumas,kio ankaŭ pliigas la misteran etoson.

 Nia tibeta amiko humure kaj brile prezentis Budala Palacon,Dazhao Templon kaj Lhasa urbon,kaj kulturon,historion kaj religion en Tibeto,kio ĝenerale konigis niajn eŭropajn grupanojn pri Tibeto.
 La ekzota aparta kulturo,longa historio kaj karakteriza vivmaniero en Tibeto profunde logis la scivolemajn fremdlandajn turistojn. La gvidantino de nia grupo,f-ino Agnieszka kelkfoje diris al mi en Lhasa urbo,ke ŝi vere volas longe loĝi en Tibeto kaj bone sperti la specialan Tibeton. Ĉar Tibeto – la tria poluso de nia mondo,pure blanka neĝo,vasta agraro,lazura ĉielo,freŝa aero,magia kulturo,aparta natura pejzaĝo,trezoraj raraj bestoj k.a.,estas vere aliforma,vere altira! La vizito de Tibeto jam fariĝas la fiksa aranĝo de nia Esperanto-vojaĝado kaj en 2007-a jaro estos kelkfoja vizito de Tibeto por nia aranĝo,tial por f-ino Agnieszka,aliaj fremdlandaj esp-istoj aǔ por tiuj eksterlandaj turistoj,kiuj volas viziti Ĉinion helpe de Esperanto,aliĝi al nia Esperanta aranĝo signifas la ŝancon viziti Tibeton kaj la ĝuon de niaj programeroj.

 Vespere,la grupanoj libere agis.

 La 27-an de okt.,frumatene. Nia tibeta amiko venis al nia hotelo por adiaǔi nin. Ĉe la trajna stacidomo ni interkonsentite interrevidiĝos en Tibeto por 2007-a jaro. Lhasa trajna stacidomo estas pli granda ol tiu el nia imago,tre pompa,stilohava je tibeteska trajto. Je 8:00 nia trajno foriris de Lhasa urbo al Pekino. Kvankam la vizitado en Tibeto estas mallonga,tamen la aranĝo por la vizitado de Tibeto estas riĉa kaj niaj grupanoj estas kontentaj.

  Laŭ nia antaŭa plano,nia grupo estus divdita en du grupoj ĉi tage en Lhasa urbo. Unu grupeto,aranĝite kaj akompanite de tibeta amiko,busveturus de Lhasa al Rikaze urbo kaj aliaj lokoj ĝis Zhangmu landlima haveno ĉe Nepalo kaj tie renkontiĝus kun nepalaj esperantistoj por vojaĝi al Nepalo,kaj sekve de Nepalo vojaĝus al Barato kaj de tie reflugus hejmen; la alia grupo kune kun mi trajne revenas al Xi`an urbo kaj tie renkontiĝinte kun s-ro Edward,kiu ekskursis en Xi`an kune veturas al Pekino kaj de tie tiu grupo reflugas hejmen. Tamen pro tio,ke la abrupta malfeliĉaĵo trafis s-ron Stefan de nia grupo,li nepre anticipas reveni al sia lando,tial vole-ne-vole rezignis la vojaĝan programon de Esperanto al sudaziaj landoj. Tiele,ni ĉiuj kune trajnveturas al Pekino. Sed,estas ĝojinda,ke pro la sufiĉa spertado en Tibeto kaj senĉesa klopodado ni finfine trabatis la vojon al nia vojaĝa aranĝo de Esperanto de Tibeto al la sudaziaj landoj. En 2007-a jaro,ni decidas plue lanĉi la vojaĝan programon de Esperanto de Ĉinio al la sudaziaj landoj.

 En trajno,la grupanoj ĝoje interparolas la impreson pri Tibeto kaj ĝuas la eksterajn pejzaĝojn. Oni sentas,ke la pejzaĝoj ambaǔflank de la fervojo estas malsamaj ol kiam ni venis. Ah,vidaĵoj en alt-ebenaĵo de Tibeto kaprice ŝanĝiĝas,ĉar por nia trajno la vena horaro kaj la ira estas ĝuste inversa. La gvidantino f-ino Agneszka diris al mi,ke ŝi ofte gvidas grupojn vojaĝi en eǔropaj kaj aziaj landoj kaj trajno estas ofta veturilo por la vojaĝado,sed la plej bona,komforta kaj zorgema trajno vere estas la trajno sur la fervojo de Qinghai—Tibeto. Kaj aliaj grupanoj havas ankaǔ la kunsenton kaj kunvojaĝis plezure kun la konduktoroj.
 Surfervoje ni trapasis Dangxiong urbon,Naqu urbon,Tanggula montan pasejon,Tuotuo riveron,Xixikeli Protektan Zonon,Kunlun montan pasejon al la urbo Ge`ermu – starta stacio de la fervojo de Qinghai—Tibeto.

 La 28-an de okt.,ni daŭrigis la veturadon al Qinghai Lago,Xining urbo,Lanzhou urbo kaj vespere 20:14 atingis Xi`an urbon kaj ĉe la kajo de la stacidomo laǔ la difinita horo,kuniĝinte kun s-ro Edward el nia grupo,kiu kaŭze de sia kora problemo ne kune kun ni vizitis Tibeton kaj sole vizitis Xi`an urbon kaj tie li ekskursis al la Muzeo de Terakotaj Soldatoj,Pagodo de Granda Ansero,Granda Moskeo,Urbomuro k.a. aranĝite kaj akompanite de la loka esp-isto,s-ro ZHU komisiita de ni,ni kune trajnveturis al Pekino.
 La trajno traveturis Zhengzhou urbon,Shijiazhuang urbon kaj al Pekino.
(Klaku la retpaĝon: http://www.interrilatoj.com/turismo.html kaj legu la alian artikolon por la vojaĝo al Tibeto – 2006 Esperanto-turismo – Vojaĝado de Ĉiela Vojo,kaj klaku http://www.interrilatoj.com/turismo.html ,legu la antaǔan artikolon pri “Mistera Neĝkovrita Altebenaĵo -- Tibeto bonvenigis la Esperantan Grupon de Pollando”)

 La 29-an de okt.,matene. Je 8:00 nia trajno akurate alvenis al Pekino. Ankoraŭ niaj pekinaj amikoj s-ino JIANG kaj s-ro XUE renkontiĝis kun ni ĉe la elirejo de la stacidomo kaj ni kune busveturis al nia antaŭa hotelo. En hotelo la grupanoj paŭzis,manĝis kaj ordigis sian pakaĵon. Posttagmeze ni ekskursis al Beihai parko kaj ĉe vespero iuj grupanoj promenis en la fama Wangfujing komerca kvartalo. Vespere en la restoracio de nia hotelo ni kelkope drinkis kaj babilis,estas tre ĝojaj.

 La 30-a de okt.,frumatene,je 4:30 nia buso sendis nian grupon al la pekina flughaveno. Kaj tie ni ĉirkaǔbrakis nin,svingis manojn por adiaǔi,esperante la ŝancon refoje intervidiĝi.

 Ĉi-foja vojaĝado en Ĉinio finiĝis,tamen en la 2007-a jaro ni plu daǔrigos la aranĝojn de Esperanto-turismo.

 Pli da detalaj aranĝoj de nia Esperanto-turismo por 2007 jam aperas en la retpaĝo: http://www.interrilatoj.com.

 

 Direktoro de Hefei Verdstelo Espolora Instituto pri Turismo
  LIU Jianguo
 

 2006-11-04

Supren