INTERRILATOJ EN LA MONDO
PRI TURISMO

 

16 Internacia Esperanto-Kongreso – ĈINIO

  Dum 15 de majo ĝis 5 de junio okazis la 16 Internacia Esperanto-Kongreso en Ĉinio, kiu celis promocii Esperanto-turismon en la „Ŝtato de la Centro“. Ni komencis per vizitado de Granda Muro, Tomboj de Ming-dinastio kaj vizitado de la dinamika prepariĝanta por Olimpikaj Ludoj 2008 – la ĉefurbo Pekino kun Malpermesita Urbo kaj Ĉielaltaro.
  Krom vizitado ni estis en du altlernejoj en Pekino, kie red. Roman Dobrzynski el Pollando dum tri monatoj instruas Esperanton por prepari 80 gestudentoj al la studado en la Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo (ISTK) en Bydgoszcz por la studjaro 2006/2007. Entute ni kontaktis 9 altlernejoj en Ĉinio, kies gestudentoj interesiĝas pri studado en ISTK kaj Klerigejo de AIS en Bydgoszcz. Ni subskribis kontraktojn kun du novaj altlernejoj el Wuhan, kies delegacio ĵus vizitis ISTK en Bydgoszcz por vidi la studadkondiĉojn.

  Post Pekino ni vizitis la ĉefurbon de Shengdong Provinco - Jinan (i.a. monton de 1000 Buddoj), kie E-ĉiĉeronis nia ISTK studento S-ro Huang Enliang kaj renkontiĝis kun Estraranoj de Shandong Esperanto-Asocio. Ni daurigis trajne al belega Qingdau, kie ni povis ĝui la Flavan Maron kaj faman Tsingdao-bieron. Per nokta buso kun kuŝlokoj ni vojaĝis al Hefei, kie atendis nin vizitado de la urbo kun fama muzeo de Bohun – plej justa homo de Ĉinio kaj akcepto ĉe Liu Jianguo – bona organizanto de nia 16 IEK kaj de la ampleksa vojaĝo tra Ĉinio. Sekvis vojaĝo al Nankino kun vizitoj en Muzeo de Masakro kaj Konfucia Templo kun belega malnova urbo. Buse ni atingis poste Suzhou – la ĉefurbon de silko kaj „Venecion de Oriento“. Tie ĉiam sperte gvidis nin en Esperanto S-ino Wang Xue. Ni daurigis al Shanghajo, kies lumoj kaj nubskrabuloj estas nun multe pli grandiozaj eĉ ol tiuj de Novjorko, precipe ĉe Huangpu rivero. Poste parto reflugis al Pollando kaj ni komencis la duan etapon trajnvojaĝante dum 25 horoj al Kantono (Guangzhou), kiu pluve nin akceptis. Ĝojigis nin renkonto kun esperantistoj en Kantono. Buse ni daurigis al „la plej bela urbo de la mondo“ – Guilin, kiu impresis nin ĉefe per flosado lau 83-kilometra rivero Li Jiang – tra belega montaro simila al fama Ha Long Golfo en Vjetnamio, kun vizito en pitoreska Yangshuo. Kortuŝis nin bonega Esperanto-gvidado kaj akcepto ĉe Esperanto-poeto Liu Jixin de la 70-mila nacia malplimulto Maonan kun lia edzino de 300-mila malplimulto Dong. En Ĉinio vivas 56 nacioj kun tiom da lingvoj kaj minoritataj nacioj havas pli da privilegioj ol ĉinoj, i.a. rajtas havi pli da infanoj. Per nokta buso kun kuŝlokoj tra bonegaj autovojoj, kiel ĉie en Ĉinio, ni dum 20 horoj atingis kun pramvojaĝo insulon Hainan kun fama duonmiliona urbo Sanya. Sanya – urbo, kie okazis pasintjare elektoj de la „Fraulino de la mondo“ konkurencas kun havaja Honolulu –Waikiki per trioble malplialtaj prezoj, kun pli longaj plaĝoj kaj samaj buntkoloraj ĉemizoj kiel en Havajo. Krom miloj da ĉinoj venas ankau tien multaj rusaj grupoj ĉefe el Siberio, do rusa lingvo estas tie la dua lingvo. Post ripozo ĉe Sudĉina Maro ni revenis al la ĉefurbo de Hainan Insulo – Haikou, kie ankau bonvenigis nin esperantistoj. Ni daurigis per pramo-ŝipo dum 21 horoj al Kantono (Guanghzou) sekve busete al Shenzen kaj al Hongkongo, kiu ĉarmigis nin per sia beleco kaj moderneco. Vizitinte Kowloon kaj Hongkong-insulon ni reflugis al Pollando.

  La vojaĝo bone preparita de Liu Jianguo „infektis“ niajn vojaĝantojn, el kiu kelkaj jam aliĝis al la sekvontaj vojaĝoj, eĉ oktobre al Ĉinio – Tibeto – Nepalo – Hindio.

  Nun Internacia Klubo „Esperantotur“ sendos grupojn por la 16 Europa Esperanto-Forumo en Benelukso kun Parizo (14-21.06), al Mongolio (27.06-10.07), sekve 42 Baltiaj Esperanto-Tagoj en Estonio kun vizito en Finnlando (1-11.07), poste 100 personoj por la 91 UK en Florenco (27.07-07.08), al Usono-Kanado por la 22-a Internacia Simpozio de Esperanto-Turismo Kalifornio - Alasko kun luksa krozado per „Diamond Princess“(30.08-14.09), al Havajo kaj ĉirkau la mondo tra Usono- Havajo- Marŝalaj Insuloj –Federaciaj Ŝtatoj de Mikronezio- Guam – Japanio- Korea Respubliko kaj Ĉinio (3-29.10.2006). Al la oktobraj vojaĝoj ankorau eblas aliĝi.

  Andrzej Grzebowski

  Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo

  2006-06-12