INTERRILATOJ EN LA MONDO
 

Hefei Verdstelo Esplora Instituto pri Turismo

   Hefei Verdstelo Esplora Instituto pri Turismo (HVEIT), fondiĝis en Hefei urbo,kiu situas norde de Pekino 1000 kilometrojn kaj okcidente de Ŝanhajo 450 kilometrojn kaj kiu estas la ĉefurbo de Anhui provinco kaj ankau bazloko de scienco kaj edukado en Ĉinio,estas profesia aplika kaj propaganda institucio de Esperanto en ĉina Esperantujo.
  Plurajn jarojn,HVEIT oficas ĉiam al internaciaj turismo, kulturo kaj edukado, sin dediĉas al la praktikado kaj aplikado de Esperanto en internaciaj aferoj interesitaj,kaj al la propagandado kaj disvastigado de Esperanto en sociaj terenoj.
 HVEIT,ekde la fondiĝo ĝis nun,sekve de la disvastigo kaj pliigado de la servo kaj tasko, sinsekve starigas la kunlaborojn kaj interŝanĝojn kun Esperantaj organizoj, esperantistoj kaj turismaj, kulturaj kaj edukaj entreprenoj,institucioj kaj altlernejoj en multaj landoj de Europo, Afriko, Azio kaj Ameriko. Kunlaborinte/-ante/-onte kun fremdlandaj kunlaborantoj HVEIT okazigis/-as/-os kaj intervenis/-as/-os la agadojn de internaciaj turismo,kulturo kaj edukado, ne nur en Ĉinio sed ankau en aliaj landoj. Ĉiujare, HVEIT akceptas el fremdaj landoj vojaĝajn grupojn kaj individuajn turistojn,kiuj alvenas al Ĉinio helpe de Esperanto, kaj organizas kaj sendas ĉinajn grupojn kaj individuojn al eksterlandoj ankau per la Esperanta ponto. HVEIT sincere deziras fondi la profitan kaj signifoplenan kunlaborojn kun interesiĝantoj en- kaj eksterlandaj, por komuna disvolviĝado kaj komuna profitado.  

  Per kaj Por Esperanto!

  (Tiu retejo estas la oficiala de HVEIT. HVEIT kaj ĝia retejo deziras liveri al vi utilajn informojn kaj akiri helpon kaj subtenon de vi)

  Kontaktu kun ĝenerala direktoro de HVEIT,s-ro LIU Jianguo:

  Tel: 0551-4484370

  Retard.: ciespcn@yahoo.com.cn