INTERRILATOJ EN LA MONDO
  PRI ESPERANTO


Pri Esperanto

  1. Kio estas Esperanto?
Esperanto estas kreita en 1887 de pola okulkuracisto L.L. Zamenhof, ĝi estas internacia helpa lingvo neŭtrala, supernacia kaj egala.
Esperanto ne intencas anstataŭi naciajn ajn lingvojn. Ĝi ne estas angla,franca,rusa kaj ia silmila nacia lingvo. Ĝi estas scienca,logika,facile lernebla sen lingva diskriminacieco kaj hegemonieco. Kompare al naciaj lingvoj ĝi havas evidentan avataĝon.

  2. Karaktero de Esperanto
Pro manko de  regulecoj ĉiuj naturiĝintaj naciaj lingvoj havas multe da siaj esceptoj en la esprimado. Esperanto estas artefarita lingvo kun reguleco, oni povas facile ellerni ĝin. Esperanto havas 28 latinajn literojn, la 5 vokaloj estas “a, e, i, o, u”,

perskaŭ en ĉiuj naciaj lingvoj estas similaj vokaloj. La prononco estas sama kiel skribo, la vortofarado estas norma, multaj vortradikoj devenas de eŭropaj lingvoj, la gramatiko estas simpla, nur en 16 bazaj reguloj kaj la akcento ĉiam estas metata sur la antaŭa lasta silabo.

  3. Naskiĝo de Esperanto
En homara historio, laŭ bezono de interŝanĝo en malsama epoko aperis klana lingvo, triba lingvo, nacia lingvo. Antikva greka lingvo, Latina lingvo, ktp estis iama “internacia lingvo”, kaj nun angla, franca kaj aliaj kelkaj lingvoj ankaŭ ludas la saman rolon. Dum la internacia interŝanĝojo ni sentas lingvajn hegemonion, diskriminacion kaj neegalecon. Pro tio aperis multe da projektoj pri internacia lingvo, ekz: Volapuko, Ido, Esperanto ktp. Esperanto estas la plej sukcesa artefarita lingvo kiel internacia helpa lingvo. Univerala Esperanta Asocio estas la plej granda esperantista organizo en la mondo, ĝi havas oficialan rilaton kun UN kaj UNESKO. Pli kaj pli da homoj akceptas kaj uzas Esperanton.

  4. Esperanta Movado kaj Aplikado
  Esperanta Movado estas videbla en la tuta mondo. Ekzistas diversaj E-organizoj, kluboj kaj kursoj en Eŭropo, Azio, Ameriko, Afriko ktp. Eĉ en malgranda insulo vivas esperantistoj. Ĉiujare okazas diversaj Esperantaj kongresoj inkluzive fakajn kunsidojn.
Nun Esperanto estas vaste uzata en diversaj flankoj: turismo,kulturo, edudao, komercado, radio, filmo, televido, literature, sporto, trafikado, komunikado, gazeto kaj ĵurnalo ktp.  
  Pli kaj pli Esperanto montras sian gravecon. Ĝi ludos pli gravan rolon en internaciaj aferoj.