INTERRILATOJ EN LA MONDO
 Investo de E-programoj

 

Universala Esperanto-Kultura Ĝardeno Bonvenigas Vin

 1. Enkonduko
 Esperanto ne nur posedas la riĉan esprimecon kaj afinecon,kiel naciaj lingvoj,sed ankaŭ posedas la humanismon. Dum oni lernas kaj uzas Esperanton,ankaŭ praktikas kaj disvolvas ties apartan humanismon-la monda familio-homarano.
 Esperanto estas la internacia helpa lingvo,la paca,egaleca kaj neŭtrala,ĝiaj lernantoj kaj uzantoj-esperantistoj,troviĝas tra la mondo,tio donas ŝancon kaj oportunon por la internacia kultura interfluado,necesan kondiĉon por la monda harmonio. Esperanto havas la naturon de la internacia kulturo,kiam ĝi kuniĝas kun la naciaj kulturoj,povas gajni neordinaran socian efikon kaj grandan ekonomian profiton.
 La landaj Esp-organizoj kaj esp-istoj tra la mondo senescepte havas la volon disvastigantan kaj uzantan Esperanton,la ideon kaj la agadon servantan al la socio,tio donas al la ekspluatado kaj la sukceso de nia programo de la Universala Esperanto-Kultura Ĝardeno la idealan bazon kaj materialan garantion.
 2. Enhavo
 La programo enhavas kvar filiojn,t.e. la Universala Esperanto- Kultura Arbaro,la Universala Esperantista Komunumo,la Centraĉina Edeno kaj la Universala Esperanto-Universitato. Se oni dezirus partopreni en la programo,kiam oni povas aparte plenumas unu el la filioj,ankaŭ unuece plenumas la tutan programon.
 A,Universala Esperanto-Kultura Arbaro
 La Universala Esperanto-Kultura Arbaro estos la konata internacia tema ĝardeno kaj pitoreskejo por la kultura turismo celanta la profiton, kiun konos la esperantistoj tra la mondo,kaj deziros viziti.
Informu al esp-istoj,internaciaj kaj landaj Esperanto-asocioj aŭ –ligoj,propagandaj agentejoj en Esperanto, subtenantoj de Esp-movado kaj de ili gvidataj societoj,organizoj kaj propagandaj agentejoj,por sincere varbi kunlaborantojn,aĉetantojn de la akcioj kaj volontulojn de la programo. Sciigu kaj interesu ilin,ke la sukceso de la programo estos bazita de kunigo de iliaj naciaj kulturoj. Ilia partopreno ne nur estos investado,administrado kaj profitado,sed ankaŭ estos ilia respondeco, gloro kaj fiero,ĉar iliaj nomoj kaj la kulturaj famuloj,famaj artaĵoj en siaj landoj eksponiĝos pere de la programo al la mondo,kune faros la Universalan Esperanto-Kulturan Arbaron la fame konata kultur-tema ĝardeno kaj la turisma pitoreskejo.
 B,Universala Esperantista Komunumo
 La komunumo estos la spirita kaj materiala paradizo sur la tero de esp-istoj kaj aliaj homoj,estos la monda vilaĝo,eta internacia socio, ankaŭ la granda Esp-movadejo internacia kaj enlanda,ĉi tie estos internacia komunumo ne por profito,en kiu ne troviĝos diferencoj pri haŭta koloro kaj lingvoj,la kredado de religioj estos unu al alia estimate,ĉar oni uzas la komunan lingvon – Esperanton. Laŭ kontrakto homoj el diverslokoj tra la mondo ĉiujare povos pasigi liberan tempon, labori kaj kunloĝi ĉi tie unufoje aŭ kelkfoje laŭ de si mem amata maniero,uzante la saman lingvon,obeante administradon de la Komunumo. Poste kun plena energio revenos en sian socion,tamen ankaŭ povos longatempe resti ĉi tie,tiel la Komunumo fariĝos la ideala loko por plene vivi sian naturan vivdaŭron.
 C,La Centraĉina Edeno
 La Centraĉina Edeno estas la unua moderna agrokultivejo por ĝue pasigi liberan tempon,ties kreado estas bazita de la teorio pri la moderna ĝu-plena agrokultivado far prof. Lin posedas la ekonomian arbaron, teo-ĝardenon,bambuaron kaj rizan kampon,kaj pliigos la disvastigan trejnejon,frukt-ĝardenon,floran kultivejon kaj kultivejon de la ĉinspecaj drogoj k.a..
 La Edeno posedos la funkciojn de ĝu-plena pasigo de la vivo, disvastiga trejnejo,science studado,agrokultivado,paŝtado,turismo kaj aliaj.
 La Edeno ne nur donos al vizitantoj ĝuadon por pasigi liberan tempon, revenigi en la naturon,tio estos,ke vizitantoj vere travivos tempon en kamparo,persone laboros sur kampo,paŝtejo kaj en arbaro,sed ankaŭ donos al lernatoj en la elementaj aŭ mezaj lernejoj la tutan naturan trejnejon de edukado celanta ĉiuflankan disvolviĝon.
 La Edeno ankoraŭ al la blank-koluma klaso liveros la disvastigan trejnadon (nomatan la demonan trejnado en eksterlandoj),dum mallonga tempo trejnataj homoj povos atingi la celon por renaskĝi,transformi sin ĝis la modelo,ekspluati latentan forton kaj marŝi al sukceso. Dume la Edeno kune kun la Turisma Buroo de urbo Xian Ning ekspluatos apudan turisman fonton.
 La disvastiga trejnado estas la nova edukado celanta ĉiuflankan disvolviĝon,furoras tra la mondo. La instigaj lernejoj kaj la domona trejnado en Japanio rimarkigas la homojn; en Usono troviĝas la sukcesaj trejnejoj titolitaj sur si Carbegie-n,Napoleonon kaj Hill-n,kaj en Germanio prenas talentulajn kompaniojn,kreajn trejnajn centrojn kiel la avangardon,kiujn meritojn ĉerpas la disvastiga trejnado de la Edeno,kaj posedas la ĉinan apartecon kaj sian meriton,tio estas,ke ĝi prenas la korpan trejnadon,la scian studadon kaj la psikologian provon en la unuecan lecionon.
 La Edeno ekspluatas nun perfektan trejnejon,kiu inkluzivas la trejnan regionon (inkluzive de deklivoj por grimpaj stagnoj,kunirantaj radoj, pikdratoj,elektraj dratoj,marŝadejo k.a.); la regionon de milita trejnado (grandaj kaj etaj cilindroj,deklivoj,grimpado sur bretaro, irado sur lignaĵoj,barikadoj,ŝnuraj ŝtuparoj,trapezoj,deklivaj ŝtuparoj,rulantaj ŝtuparoj,trapaso sur ŝnuro,grimpado sur monto, saltado trans longeco de sep metroj,farado de flosoj sur akvo k.a.); la regionon sur akvo; la telferon; la regionon por fiŝhoki; labirinton; la regionon de luktado; flugadon sur ĉielon; ŝnurdancadon; pasejon de monto kaj maro; la regionon de herbejo k.a.,kiuj donos al homoj instigon, surprizon kaj plezuron.
Pere de tiuj ĉi trejnadoj oni povos denove koni sin mem,donos al si bonan efikon,eĉ tutvice ne forgesos ĉi tian agadon kun kora dankon.
 Pri la apudaj turismaj lokoj:
 La Konstruaĵo 131: tiu estis konstruita dum la fino de la 60-aj jaroj de la 20-a jarcento por la uzado de Prezidento Mao Zedong,kiu povas gardi kontraŭ atombambo,biologiaj armiloj,venenaĵoj ktp. Ĝi situas sub la monto,sur kiu aviadilo povas surteriĝi,en kiu troviĝas tri tavoloj, milita aŭto povas eniri en la montan kavernon,nun ĝi fariĝas la grava bazo de la milita edukado.
 La Vilaĝo de Osmantoj: urbo Xian Ning estas nomata la osmanta hejmloko en Ĉinio,la fama turisma pitoreskejo. Dum la ora aŭgusto aromo de osmantoj disflugas ĉie,eĉ enirus homajn brustojn. La osmantoj estas rara trezoro,per kiuj oni faras pure naturajn kosmetikaĵojn,kiuj furoras tra la tuta mondo.
 La Varma Fonto: la Varma fonto en Xian Ning havas la longan historian, estas fame konata tra la mondo,en la fonta akvo troviĝas sulfuro kaj aliaj materialoj,tial la fonto havas la efikon por kuraci,resanigi kaj garantii la human sanon. Apud la varma fonto troviĝas la Groto Taiyi,kiu estas tipa karsta tipografio,eĉ pli granda ol Groto de Sep Steloj en urbo Guilin.
 Ĉ,Universala Esperanto-Universitato
 En la Komunumo konstruiĝos la Universitato,en kiu studentoj el diverslokoj tra la mondo studos Esperanton,por pli bone studadi troviĝos Esperanto-biblioteko en la universitato.
 3. Internaciaj Kunlaborantoj
 Ĉi tiu programo estas la internacia,tial ni varbas kunlaborantoj tra la mondo,t.e. aĉetantoj de akcioj de la programa entrepreno kaj partoprenantoj,kiuj elmetos monon aŭ klopadadon laŭ ebleco,per la kolektvia forto ni povos konstrui sukcese la unuan grandan hejmon de esp-istoj sur la mondo. Celante ke civitanoj,organizaĵoj kaj entreprenoj de diversaj landoj aŭ regionoj,en kiuj troviĝas esp-istoj,tute partoprenos en la investadon,konstruadon,disvastigon kaj administradon de la programo (la detalojn ni aliloke prezentos). La interezo de la programo distribuiĝos laŭ la akcia proporcio,krome alian parton da interezo la komitato de la Esperanto-Kultura Ĝardeno liveros al fonduso de Esperanto.
 4. Loko kaj Amplekso
 La Esperanto-Kultura Ĝardeno sidas en la centro de Ĉinio,ĉe la suda bordo de Yangzi rivero,situas for de urbo Wuhan je 93 km.,havas la oportunan trafikon. La programo posedas teran areon de 2000 muoj (1 muo = 1/15 hektaro), kiu estas sufiĉa por la programa konstruado.
 5. La Projekto kaj Amplekso de la Konstruado
 A,la Universala Esperanto-Kultura Ĝardeno
 (1) La kultura formo
 La konstruado de la Esperanto-Kultura Ĝardeno kunigos la ĉinstilan kaligrafan arton kun la lingvaĵoj de diverslandoj kaj Esperanto,prenante la ĉinajn tradiciajn gravuraĵojn sur ŝtonoj,kiel la espriman formon, organike prezentos la nove kreatan apartan unikan universalan kulturan formon. La konstruado de la Komunumo kunigos la ĉinan tradician konstruan artstilon de la ĝardenoj kun buntaj stiloj de diverslandaj konstruaj artoj,tiel faros la novan modelon de la internacia kultura interfluado.
 (2) La projekto de aranĝado
Sur la tuta areo de 2000 muoj oni aranĝos la projektadon de la Esperanto-Kultura Ĝardeno kaj la Komunumo laŭ diverslanda geografia dispozicio,celante la ekspozicion de la sociaj moroj kaj konstruaj stiloj de diverslandoj aŭ regionoj,ties esperantistoj partoprenas en la programo. Tie ĉi estos inter montoj kaj rojoj,ĉie flosados.
 (3) La humanisma nomigo
En la Universala Esperanto-Kultura Arbaro troviĝos la monumenta arbaro,Esperanto-Muzeo,statuoj de esp-istoj. Ĉiu kunlaboranto aŭ partoprenanto de la programo povos persone (aŭ komisiante laboranton) planti arbon,ties speco estas el la propra lando,kaj starigos monumenton aŭ station,sur kiu estos gravurita ĉies nomo. Kaj oni nomos la vojojn, konstruaĵojn per nomoj de la kulturaj famuloj,eminentaj esp-istoj, Esp-organizoj,kiuj faris la grandan kontribuon por Esp-movado,kaj la kulturaj organizoj de la diverslandoj,al kiuj la kunlaborantoj apartenas.
 B,La plano de la tero
 Fakte la konstruota areo estos 800 – 1000 muoj el 2000 muoj,la alia estos la tero por verdigo. (la detaloj estos en alia dokumento)
 C,La periodo de la konstruado
 La tempo de la konstruado estos dividata je tri periodoj,plenumota dum 5 jaroj. (la detaloj estos en alia dokumento)
  Ĉ,La investo
 (1) la tero: la tero de 2000 muoj estas liverita de s-ano Lin Liyuan, prezidanto de Guangdong-a Esp-Asocio,kiel akcio.
 (2) la kapitalo: la kapitalo por la konstruado estas ¥75 milionoj da juanoj. (la detaloj en alia dokumento)
 6. Vizitantoj kaj Profito
  Kiam la programo iros en la duan periodon,jam povos funkcii. La filioj de la programo povos respektive aŭ kune funkcii laŭ tempa kaj situacia kondiĉo,tia novtipa aparta Esperanto-Kultura Ĝardeno,la unika sur la mondo,certe povos interesi vizitantojn tra la mondo,la summon de vizitantoj ni kun konservo antaŭkalkulas: ĉiu vizitantoj pagos ¥50 juanojn por unu fojo,se ĉiujare cent mil homoj vizitos la Ĝardenon,kaj ĉiujare la sumo de vizitantoj grandiĝos laŭ 5%,do,dum 10 jaroj la programo povos repreni la investon. Rimarku,ke tiu ĉi nur estas ensperzo de la eniraj biletoj de la Esperanto-Kultura Arbaro kaj la enloĝada lupgo de la Esperantista Komunumo laŭ antaŭkalkulo en la statika stato,ne inkludas aliajn enspezojn (ekz. Aliajn pagojn,elspezon de la membroj en la Komunumo,k.a.).
 La Universala Esperanto-Kultura Ĝardeno nome estas kovrilo de derivadaj produktaĵoj kaj teknikoj kun diversaj funkcioj,kiu povos krei pli multajn ŝancojn kaj pli grandajn merkatojn,faros la grandan socian kaj ekonomian efikon,ekz. Floroj,arbplentado,fiŝbredado,produktaĵoj de la Esperanto-Kultura Ĝardeno. La plia granda enspezo devenos el la Kultura Ĝardeno kiel kunvenejo de la internaciaj kaj landaj agadoj kaj la krea forto de la anoj de la Komunumo (ekz. Informado,teknikoj, intelekto,talento k.a.).
 7. Farado de la Internacia Markeco
 La programo estas investa,ekspluata,konstruata kaj administrata internaciaskale,posedas la internacian fonon kaj la avantaĝan cirkonstancon,tio donas al la programo la firman bazon de ĝia markeca strategio,faros la startan punkton sur la alta nivelo. La merkeca efiko ja estas por gajni repagon de la investado,per kiu la investantoj repagos al la socio. La cello de la markeca konstruo kaj disvastigo de la Universala Esperanto-Kultura Ĝardeno ja estas por akceli lauzadon de Esperanto en la internacia sfero,por altigi ties pozicion en la inernacia socio,helpi la disvastigon de la naciaj kulturoj en la inernacia interfluado.
 8. La Varbado de Kapitalo kaj la Administrado
 Ĉiuj esp-istoj,kiujn interesas ĉi tiu projekto de la programo, organizes la komitaton,prenante la Centraĉinan Limigitan Kompanion de la Moderna Ĝu-plena Agrokulturo,kiel komercan registriton,sub la aŭspicio de Hefei Verdstelo Esplora Instituto pri Turismo,Guangdong-a Esp-Asocio,Hunan-a Esperanto-Asocio kaj Hubei-a Esp-Asocio funkcias. La plej malalta sumo de la individual investo estas ¥5000 juanoj. Institutcioj kaj kompanioj povas laŭvole investas,pli alta sumo estas bonvena.
 La projektantoj de la programo: direktoro Liu Jianguo kaj prof. Lin Liyuan.  

 Kontaktu kun:
 Liu Jianguo: ĝenerala direktoro de Hefei Verdstelo Esplora Instituto pri Turismo. Tel/faks.: 0086-551-4484370. Retpoŝto: ciespcn@yahoo.com.cn . www.interrilatoj.com
 Lin Liyuan: prezidanto de Ĉina Projektada Instituto. Tel: 0086-20-88147087,fakso: 0086-20-83506613. Retpoŝto: zgch@vip.163.com