INTERRILATOJ EN LA MONDO

Itinero

 

 

 

 

 

 

Hefei Verdstelo Esplora Instituto pri Turismo

 Hefei Verdstelo Esplora Instituto pri Turismo (HVEIT), fondiĝis en Hefei urbo,kiu situas sude de Pekino 1000 kilometrojn kaj okcidente de Ŝanhajo 450 kilometrojn kaj kiu estas la ĉefurbo de Anhui provinco kaj ankau bazloko de scienco kaj edukado en Ĉinio,estas profesia aplika kaj propaganda institucio de Esperanto en ĉina Esperantujo.
 Plurajn jarojn,HVEIT oficas ĉiam al internaciaj turismo, kulturo kaj edukado, sin dediĉas al la praktikado kaj aplikado de Esperanto en internaciaj aferoj interesitaj,kaj al la propagandado kaj disvastigado de Esperanto en sociaj terenoj.

 HVEIT,ekde la fondiĝo ĝis nun,sekve de la disvastigo kaj pliigado de la servo kaj tasko, sinsekve starigas la kunlaborojn kaj interŝanĝojn kun Esperantaj organizoj, esperantistoj kaj turismaj, kulturaj kaj edukaj entreprenoj,institucioj kaj altlernejoj en multaj landoj de Europo, Afriko, Azio kaj Ameriko. Kunlaborinte/-ante/-onte kun fremdlandaj kunlaborantoj HVEIT okazigis/-as/-os kaj intervenis/-as/-os la agadojn de internaciaj turismo,kulturo kaj edukado, ne nur en Ĉinio sed ankau en aliaj landoj. Ĉiujare, HVEIT akceptas el fremdaj landoj vojaĝajn grupojn kaj individuajn turistojn,kiuj alvenas al Ĉinio helpe de Esperanto, kaj organizas kaj sendas ĉinajn grupojn kaj individuojn al eksterlandoj ankaǔ per la Esperanta ponto. HVEIT sincere deziras fondi la profitan kaj signifoplenan kunlaborojn kun interesiĝantoj en- kaj eksterlandaj, por komuna disvolviĝado kaj komuna profitado. 

 Per kaj Por Esperanto!

 (Tiu retejo estas la oficiala de HVEIT. HVEIT kaj ĝia retejo deziras liveri al vi utilajn informojn kaj akiri helpon kaj subtenon de vi)

 Kontaktu kun ĝenerala direktoro de HVEIT,s-ro LIU Jianguo:

 Tel: 0551-4484370

 Retard.: ciespcn@yahoo.com.cn 

 

 Novaĵoj


Ŝtataj Amaskomunikiloj en Ĉinio Alte Taksas Esperanto-Agadon

 Kunlaborante kun Internacia Klubo de Esperanto-Turismo,E-organizoj,edukaj kaj turismaj institucioj el Pollando,Islando kaj Francio, Ĉina Instituto de Esperanto kaj Hefei Verdstelo Esplora Instituto pri Turismo okazigis......
        Pliaj...

TURISMO EN LA MONDO
Travojaĝado de Ĉinio kun Simpozioj pri Turismo kaj Edukado
Vojaĝo de eŭropa esperantista karavano al ĉinaj urboj(foto)
2007 Esperanto-turismo - Vojaĝo al Tibeto
2006 Esperanto-turismo – Vojaĝado de Ĉiela Vojo
2006 Vizitado en Ĉinio el Ĉirkaǔmanda Vojaĝo per Esperanto
2007 INTERNACIAJ ESPERANTO-ARANĈOJ DE VOJAĜADO
2006 Mondaj vojaĝoj de „ESPERANTOTUR”
Wuyishan Seminario pri Aplikado de Esperanto
Plezura Vojaĝado El Pollando Tra Ĉinio,2006
16 Internacia Esperanto-Kongreso – ĈINIO

 

mondano.ciesp.cn

  Retadreso: ciespcn@yahoo.com.cn